ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА - Сливен

Документи

Учебна 2020 - 2021 година

График за провеждане на консултации на преподавателите през втори срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на класни работи и контролни работи през втори срок на учебната 2020/2021 година

Седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2020/2021 година

Организация на учебния ден за учебната 2020/2021 година за времето на извънаредната епидимична обстановка.

Организация на учебния ден за учебната 2020/2021 година

График класни и контролни


Актуализирана СТРАТЕГИЯ за развитие на Професионална гимназия по механотехника 2020/2023

Мерки за повишаване на качеството

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГМ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В ПГМ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГМ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГМ

Организация на учебния ден за учебната 2020/2021 година

Правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19
Учебна 2019 - 2020 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2019/2020

Единни правила за задълженията на служителите, свързани със случаите на тормоз

Годишен план на ПГ по механотехника за учебната 2019/2020

Етичен кодекс на училищната общност в ПГ по механотехника

Стратегия за развитие на ПГ по механотехника

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и ученици от уязвимите групи

Правилник за дейността на ПГ по механотехника за учебната 2019/2020

Организация на учебния ден за учебната 2019/2020
Учебна 2018-2019 година

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Годишен план

Етичен кодекс

План КД

Правила за КД

Стратегия за развитие на ПГ по механотехника

Правилник за дейноста на училището

Правилник за вътрешният трудов ред

Програма за превенция на отпадането на ученици от ПГ по механотехника - гр. Сливен

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2018 до 31.08.2018


 

Copyright © 2008-2021 ПГ по Механотехника - СЛИВЕН | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев