ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА - Сливен

Проект "Модернизиране на професионалното образование и обучение"

проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

ПГМ - Сливен стартира дейности по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Основната цел на проекта е предлагане на модерно и качествено професионално образование и обучение, отговарящо на бързо променящите се нужди на пазара на труда.

Специфичните цели са:

  • Модернизиране на ПОО спрямо динамиката на пазара на труда чрез съвместна работа между училищата, предлагащи ПОО, бизнеса и други институции;
  • Повишаване на уменията и компетентностите на учителите по професионална подготовка и на учениците в партньорство с бизнеса;
  • Повишаване привлекателността на професионалното образование и обучение.

Изпълнението на проекта ще допринесе за постигането на специфичните цели на Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на Програма „Образование“ 2021 – 2027.

Целевите групи по проекта са:

  • ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, с изключение на институциите по чл. 18, т. 4-7 от ЗПОО в системата на професионалното образование;
  • учители и преподаватели по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;
  • представители на бизнеса, науката, публичния и неправителствения сектор.

Бенефициент: Министерство на образованието и наука

Договор № BG05SFPR001-3.001-0001-C01

Стойност: 70 000 000 лв.

Период на изпълнение:

от 25.05.2023 г. до 31.12.2027 г.


 

Copyright © 2008-2024 ПГ по Механотехника - СЛИВЕН | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев