ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА - Сливен

Публикации

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ ( 2013 – 2014 )

ТЕМА: „ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ И СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА :

 1. SC Training Cons 2005 SRL– Iasi, Romania
 2. Agricultural Advisory Centre - Warszawa, Poland
 3. Impulsa Ideas - Zaragoza, Spain
 4. Bolu Provincial Directorate of Environment and Urbanization– Bolu, Turkey
 5. Asociacion USIT- Balsares Elche, Spain
 6. Department of Biology, University of Florence – Firenze, Toscana - Italy
 7. District Governorship of Sultanhisar– Sultanhisar, Turkey
 8. Vocational High School of Mechanical Techniques– Sliven, Bulgaria
 9. Association "European Values Institute“ – Sofia, Bulgaria

От 2013 година в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА - СЛИВЕН, БЪЛГАРИЯ се провежда:

ПИЛОТЕН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЕФЕКТИВНО И ЕКОЛОГИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

ЦЕЛИ :

 • да се информира целевата група за инициативите, предвидени от Европейската комисия за насърчаване на ефективното използване на ресурсите в Европа2020;
 • да се намерят и разработят нови стратегии и методи за професионално образование и обучение за ефективно и екологично използване на ресурсите;
 • да се подобрят компетенциите на целевата група, свързани с ефективното и екологично използване на ресурсите;
 • по-добре да се информират хората за начините на ефективното използване на ресурсите и да се допринесе за намаляване на консумацията на ресурси и да се развитие на чувствителност към опазването на околната среда;
 • да се обменят добри практики, да се осигури устойчиво сътрудничество и обмяната на опит в областта на ефективното използване на ресурси между партньорските институции;
 • да се осигури устойчиво сътрудничество и обмяната на опит в областта на ефективното използване на ресурси и насърчаване на активно и ефективно участие в обществения живот, формирането на социалното подпомагане, развитие на доброволчески дейности сред младите хора;
 • да подготвят учебни материали (ръководство, наръчник) с иновативни стратегии / методи за професионално образование и обучение за ефективно използване на ресурсите за споделяне на добрите европейски практики в тази област;
 • да научат служителите и обучаемите от партньорските институции как да използват материали за електронно обучение по отношение на ефективното използване на ресурсите.

В проекта са включени ученици от различни специалности и класове, избрани по следните критерии:

ОБЩИ КРИТЕРИИ :

Критериите за подбор на групата са определени от името на проекта, ние трябва да работим за създаване на иновативни стратегии / методи, свързани с ефективното и екологично използване на ресурсите.

КОНКРЕТНИИ КРИТЕРИИ :

 • Необходимо е да имат интереси в екологията на автотранспортната област;
 • Необходимо е да имат оценка за предходната година най-малко четири;
 • Важно е да учат английски език в училище;
 • Най-малко 3 ученици без опит в транспортната област;
 • Най-малко 2 студенти с една година опит в транспортната област;
 • Най-малко 5 ученици с 2 години опит в транспортната област;

На базата на посочените критерии, формирахме целевата група.

До края на месец април 2014 г. са разработени темите:

 • Европа за ефективно използване на ресурсите — водеща инициатива от стратегията „Европа 2020“;
 • БЯЛА КНИГА Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентноспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите;
 • Конвенционални горива;
 • По-чиста, по-сигурна енергия за автомобилите. Алтернативни горива;
 • Възобновяеми енергийни източници;
 • Обследване ефективното използване на ресурси и горива;
 • Електромобили. Хибридни автомобили;
 • Нови технологии за безопасност в превозните средства;
 • Правила за безопасно шофиране. Статистика на пътно-транспортните произшествия;
 • Правила за безопасност по пътищата - практическо обучение;
 • Практическо занятие – безопасно шофиране.;

МЕТОДИ И СТРАТЕГИИ:

чрез семинари, диалогични лекции, презентации, групова работа, самостоятелно проучване, демонстрации, симулации и практически занятия

ОБУЧАВАЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ :

главен учител инж. Цветелина Благова

старши учители : инж. Иван Кацаров, инж. Пламен Воденичаров, Лидия Петрова,

Димитър Чавгов, Илиян Илиев


СНИМКИ


 

Copyright © 2008-2024 ПГ по Механотехника - СЛИВЕН | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев