ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА - Сливен

Национални програми

Проект: Ученически практики

ПРОЕКТ BG 051PO0001-3.3.07.0001 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА-СЛИВЕН

учебна 2017/2018 година

Наименование: "Ученически и студентски практики" - Компонент 1 "Ученически практики"
Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”- съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


УСПЕШЕН ФИНАЛ НА УЧЕНИЦИТЕ (СТАЖАНТИ) ОТ ПГ ПО МЕХАНОТЕХНИКА СЛИВЕН ПО ПРОЕКТ „ УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ “

През учебната 2017-2018г. стартирането на проект „Ученически практики” започна на 26 февруари с 20 ученици от две професионални направления - автотранспортна техника и машини и системи с ЦПУ в две фирми партньори, където всички ученици отработиха по 240 часа в реална работна среда.

В проекта взеха участие ученици от 10, 11, и 12 клас, разпределени в автотранспортна техника и машини и системи с ЦПУ ръководени от двама наблюдаващи учители и един консултант. Партньори на училището по проекта са две фирми от региона, където се обучаваха учениците от ПГМ - Сливен. В условието на реална работна среда учениците, подпомагани от наставниците определени от фирмите работодатели успешно надградиха наученото в училище и успяха да усъществят връзката теория-практика.

В направление автотранспортна техника учениците извършваха дейности по начална диагностика - откриване на неизправности, тяхното отстраняване чрез използване на диагностична апаратура реглаж на преден и заден мост, работа с газ анализатор, и съоръжения за демонтаж и монтаж на гуми, балансиране на колела и ремонт на автомобили,

Практиката се проведе във следните фирми:

„СЛИВЕН АУТО“ ООД – наставник Румен Русев (10 ученици)

В направление машини и системи с ЦПУ учениците надградиха своите умения по металообработване, струговане, фрезоване, шлосерски операции, монтажни операции, заваряване на метални изделия откриване на неизправности на агрегати и възли и тяхното отстраняване чрез използване на съвременна техника.

Учениците проведоха учебната практика по измервателна лаборатория в реална работна среда, с което придобиха и развиха нови знания за техническите средства, осигуряващи качество на изработените изделия чрез измервателни уреди и средства и схеми за контрол. Придобитите знания са им необходими за самостоятелно измерване на определени параметри на металорежещите инструменти, проектиране на технологични процеси, установяване функционалното състояние на машините.

Усвоиха знания и умения за измерване на размери и грапавост на повърхнините, за разчитане на електрическите схеми, за свързване на електрическите вериги и измерването на съответните електрически величини, за измерването параметрите на електронните елементи и интегралните схеми.

Практиката се проведе във фирма ЗММ – Сливен АД, с наставник инж. Тодор Тодоров – участваха 10 ученици.

По време на стажа учениците „стажанти“ изпълняваха задачи, поставени от наставниците и свързани с естеството на работата на фирмите. Учениците отработиха по 240 часа в реална работна среда.

На 21 май 2018 г. в Професионална гимназия по механотехника - Сливен се проведе заключителният етап по този проект за 10 ученика от направление Aвтотранспортна техника. Предстои издаване на сертификат за участие в проекта.


В заключение:

Проектът „Ученически практики“ предостави чудесна възможност на Бизнеса да използва капацитета на млади, ентусиазирани и обучени ученици, които допринесоха за популяризиране дейностите на Фирмите – работодатели, както и да обменят нови и свежи идеи, които да спомогнат за тяхното успешно развитие, а от друга страна, бизнесът спомогна за подобряване на качеството на професионалното образование чрез повече и по - добри възможности за практика на учениците в реална работна среда, както и активно включване в професионалното образование чрез разработването на програми за практическо обучение по професии.

Практиката ще даде възможност учениците да направят по-лесен прехода от училище към пазара на труда или висшето образование.


За повече информация: към сайта на проекта


График за провеждане на часовете

Автотранспортна техника

Машини и системи с ЦПУ


Галерия

Aвтотранспортна техника

Автомобилна мехатроника

Машини и системи с ЦПУ


 

Copyright © 2008-2024 ПГ по Механотехника - СЛИВЕН | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев