ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА - Сливен

Национални проекти

10 април 2015 г.

В началото на месец декември 2014г. Професионална гимназия по механотехника град Сливен продължи участието си с последната група в проект ВС051РО001-3.3.07-0001 "Ученически практики.

Проектът се осъществява от Министерството на образованието, младежта и науката, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд към Европейския съюз.

В проекта взеха участие общо 30 ученици от 10 и 11 клас като двадесет и шест ученици от 10клас, (петнадесет ученици специалност автотранспортна техника и единадесет ученика от специалност Мехатроника), и четири от 11клас (автотранспортна техника).

Стажантите работеха по програма, специално изготвена за съответното работно място.

Със съдействието на наставници от фирмите работодатели,

 1. "СЛИВЕН АУТО"- ООД
 2. "КАЛЕ АУТО"
 3. ЕТ "БОРАЛ 5М - ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ"

те надграждаха своите знания, умения и компетенции. По време на стажа учениците "стажанти" изпълняваха задачи, поставени от наставниците и свързани с естеството на работата на фирмите. Те приключиха успешно своята практика на 7 април 2015г., като отработиха 240 часа в реална работна среда.

В една от залите на "Сливен Ауто" – официален представител на Citroen и КIA за България, се проведе открита изява по този проект. Двама от учениците работещи във фирмата представиха презентация. След нея, те имаха възможност да чуят мнението за тяхната работа и на мениджъра и управител на фирмата работодател Красимир Петков, както и наблюдаващия учител инж.Пламен Воденичаров. Поздравления за напредъка в професията получиха и от техния наставник Румен Русев.

Проекта има за цел подобряване на качеството на професионалното образование, чрез повече и подобри възможности за практика на учениците в реална работна среда, както и активно включване на бизнеса в професионалното образование чрез разработването на програми за практическо обучение по професии.

Практиката ще даде възможност учениците да направят по-лесен прехода от училище към пазара на труда или висшето образование.
1 март 2014 г.

В началото на месец ноември 2013г. Професионална гимназия по механотехника град Сливен продължи участието си в проект ВС051РО001-3.3.07-0001 "Ученически практики". Проектът се осъществява от Министерството на образованието, младежта и науката, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд към Европейския съюз.

В проекта взеха участие общо 45 ученици от 10, 11 и 12 клас като четиринадесет ученици от 12 клас, (четири ученици от специалност мебелно производство, четири ученици автотранспортна техника и шест ученика от специалност ВЕИ), осемнадесет от 11клас, и тринадесет от 10клас. Стажантите работеха по програма, специално изготвена за съответното работно място. Със съдействието на наставници от фирмите работодатели,

 1. А ПЕТРОВ 2006
 2. "СЛИВЕН АУТО"- ООД
 3. "КАЛЕ АУТО"
 4. "НЕВИЛС" - ЕООД
 5. "ТОПЛОИНЖЕНЕРИНГ" - ООД
 6. Р и Д ПЛАЧКОВИ - ООД
 7. ЕТ "БОРАЛ 5М - ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ"

те надграждаха своите знания, умения и компетенции. По време на стажа учениците "стажанти" изпълняваха задачи, поставени от наставниците и свързани с естеството на работата на фирмите. Те приключиха успешно своята практика на 25 февруари, като отработиха 240 часа в реална работна среда.

В една от залите на "Сливен Ауто" – официален представител на Citroen и КIA за България, се проведе открита изява по този проект. Двама от учениците работещи във фирмата представиха презентация на тема:-"Иновации и технологии в автомобилостроенето ".

След нея, те имаха възможност да чуят мнението за тяхната работа и н а мениджъра и управител на фирмата работодател Красимир Петков, както и наблюдаващия учител Пламен Воденичаров.

Поздравления за напредъка в професията получиха и от техния наставник Румен Русев.

Проекта има за цел подобряване на качеството на професионалното образование, чрез повече и подобри възможности за практика на учениците в реална работна среда, както и активно включване на бизнеса в професионалното образование чрез разработването на програми за практическо обучение по професии.

ПГ по механотехника има разработен тригодишен план за участие в проекта, в който са включени работодатели от бизнеса в град Сливен.

Практиката ще даде възможност учениците да направят по-лесен прехода от училище към пазара на труда или висшето образование.
5 юни 2013 г.

ПРОЕКТ BG 051PO0001-3.3.07.0001 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА-СЛИВЕН

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"- съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

УСПЕШЕН ФИНАЛ НА УЧЕНИЦИТЕ (СТАЖАНТИ) ОТ ПГ ПО МЕХАНОТЕХНИКА СЛИВЕН ПО ПРОЕКТ " УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ "

В средата на месец февруари стартира проект ВС051РО001-3.3.07-0001 "Ученически практики" в който участва и Професионална гимназия по механотехника - град Сливен . Проектът се осъществява от Министерството на образованието, младежта и науката, с финансовата подкрепа по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд към Европейския съюз.

В проекта взеха участие четиридесет ученици от 10, 11, и 12 клас, разпределени в четири направления: автотранспортна техника, хладилна техника, ВЕИ, производство на мебели. Партньори на училището по проекта са четиринадесет фирми от региона,в който се обучаваха учениците от ПГМ - Сливен. В условието на реална работна среда учениците, подпомагани от наставниците определени от фирмите работодатели успешно надградиха наученото в училище и успяха да усъществят връзката теория-практика.

Определените от фирмите наставници, са както следва:

 1. "Евромебел" ООД – с наставник Атанас Корков
 2. "ГАРАНТ – Б" ЕООД – с наставник Марийка Господинова
 3. "АУТО – ДГ" ООД – наставник Димитър Бакалов
 4. ЕТ "Тодор Тодоров-95" – наставник Тодор Тодоров
 5. ЕТ-"БИС15 Иван Михайлов" – наставник Красимир Цигуларов
 6. ЕТ "Диан Парушев" – наставник Диян Парушев
 7. "СЛИВЕН АУТО" ООД – наставник Румен Русев
 8. "ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД – наставник Калин Добрев
 9. "ЕНИГМА" - ООД – наставник Николай Петров
 10. "НЕВИЛС" - ЕООД – наставник Станимир Панов
 11. "АЛАДИН" - ЕООД – наставник Иван Петров
 12. "ТОПЛОИНЖЕНЕРИНГ" ООД – наставник Алекси Каравелов
 13. "ПИТ СТОП" – наставник Митка Божкова
 14. ЕТ "Борал 5М" – наставник Веселин Райчев

По време на стажа учениците "стажанти" изпълняваха задачи, поставени от наставниците и свързани с естеството на работата на фирмите. За учебната 2012-2013 г. Проекта успешно приключи 28.06.2013г.Учениците участвали в него отработиха по 240 часа в реална работна среда.

На 3 юли в Професионална гимназия по механотехника - Сливен се проведе заключителният етап по този проект. Представиха се презентации от ученици и учители, изготви се брошура за края на проекта.


В заключение:

Проектът "Ученически практики" предостави чудесна възможност на Бизнеса да използва капацитета на млади, ентусиазирани и обучени ученици, които допринесоха за популяризиране дейностите на Фирмите – работодатели, както и да обменят нови и свежи идеи, които да спомогнат за тяхното успешно развитие, а от друга страна, бизнесът спомогна за подобряване на качеството на професионалното образование чрез повече и по - добри възможности за практика на учениците в реална работна среда, както и активно включване в професионалното образование чрез разработването на програми за практическо обучение по професии.

Практиката ще даде възможност учениците да направят по-лесен прехода от училище към пазара на труда или висшето образование.


За повече информация: към сайта на проекта
27 май 20013 г.

В средата на месец февруари стартира участието на Професионална гимназия по механотехника град Сливен в проект ВС051РО001-3.3.07-0001 "Ученически практики". Проектът се осъществява от Министерството на образованието, младежта и науката, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд към Европейския съюз.

В проекта взеха участие дванадесет ученици от 12 клас, като десет ученици от специалност автотранспортна техника и двама ученика от специалност хладилна техника.

През последните няколко месеца те работеха по програма, специално изготвена за съответното работно място. Със съдействието на наставници от фирмите – работодатели "АУТО – ДГ" – ООД, ЕТ "Тодор Тодоров-95", ЕТ "Диан Парушев", "СЛИВЕН АУТО" – ООД, "АЛАДИН" - ЕООД, те надграждаха своите знания, умения и компетенции по специалностите автотранспортна техника и хладилна техника . По време на стажа учениците "стажанти" изпълняваха задачи, поставени от наставниците и свързани с естеството на работата на фирмите. Те приключиха успешно своята практика на 22 май, като отработиха 240 часа в реална работна среда.

В една от залите на "Сливен Ауто" – официален представител на Citroen за България, се проведе открита изява по този проект. Двама от учениците работещи във фирмата представиха презентация на тема: -"Разумното използване на енергийните ресурси и развитието на автомобилостроенето "

След нея, те имаха възможност да чуят мнението за тяхната работа и на мениджъра и управител на фирмата работодател Красимир Петков, както и наблюдаващия учител Пламен Воденичаров. Поздравления за напредъка в професията получиха и от техния наставник Румен Русев.

Проекта има за цел подобряване на качеството на професионалното образование, чрез повече и подобри възможности за практика на учениците в реална работна среда, както и активно включване на бизнеса в професионалното образование чрез разработването на програми за практическо обучение по професии.

ПГ по механотехника има разработен тригодишен план за участие в проекта, в който са включени работодатели от бизнеса в град Сливен. Дългогодишни партньори на училището, които проявяват интерес са:

 1. "Евромебел" ООД
 2. "ГАРАНТ – Б" - ЕООД
 3. "АУТО – ДГ" - ООД
 4. ЕТ "Тодор Тодоров-95"
 5. ЕТ-"БИС15 Иван Михайлов"
 6. ЕТ "Диан Парушев"
 7. "СЛИВЕН АУТО"- ООД
 8. "ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" - ЕООД
 9. "ЕНИГМА" - ООД
 10. "НЕВИЛС" - ЕООД
 11. "АЛАДИН" - ЕООД
 12. "ТОПЛОИНЖЕНЕРИНГ" - ООД
 13. "ПИТ СТОП"
 14. ЕТ "Борал 5М - Веселин Райчев"

Още двадесет и осем ученици от 9, 10 и 11 клас продължават да работят по проект "Ученически практики". Те се очакват да приключат към 28.06.2013г.

Практиката ще даде възможност учениците да направят по-лесен прехода от училище към пазара на труда или висшето образование.
21 февруари 2013 година

ПРОЕКТ BG 051PO0001-3.3.07.0001 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА-СЛИВЕН

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"- съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката

Старт на проекта в гимназията : 18.02.2013 г.

Край на проекта: 31.10.2014 г.

Обхват: четиридесет ученика, от четири специалности:

 • Автотранспортна техника
 • Хладилна техника
 • Възобновяеми енергийни източници
 • Мебелно производство

ПАРТНЬОРИ:

"СЛИВЕН АУТО" ООД, "Евромебел" ООД, "ГАРАНТ – Б" ЕООД, "АУТО – ДГ" ООД, ЕТ "Тодор Тодоров-95", ЕТ-"БИС15 Иван Михайлов", ЕТ "Диан Парушев", "ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, "ЕНИГМА" ООД, "НЕВИЛС" ЕООД, "АЛАДИН" ЕООД, "ТОПЛОИНЖЕНЕРИНГ" ООД, "ПИТ СТОП", ЕТ "Борал 5М - Веселин Райчев"

Цел на проекта: Проектът съответства на стратегическата цел на Оперативната програма подобряване качеството на живот на хората в България чрез усъвършенстване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. Вписват се в целите на приоритетната ос 3 "Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието", като допълва и разширява действието на сега съществуващите в Република България политики за ученически практики. Професионалната гимназия и работодателите са изградили през годините успешни партньорства и реализирали добри практики, които ще бъдат включени при уточняването на правилата за реализиране на практическото обучение на учениците. Проектът имат за цел да привлече активното участие на бизнеса още в процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещите кадри, както и при обявяването на работни позиции и приемането на ученици.

Специфични цели на проекта "Ученически практики" за ПГМ – Сливен и избраните партньори: Включване на ученици от гимназията в практическо обучение по проекта, за:

 1. Подобряване на качеството на професионалното образование и обучение /ПОО/ в гимназията и улесняване на достъпа до практическо обучение на учениците ни;
 2. Предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за учениците ни;
 3. Активно включване на нашите бизнес партньори при разработване на програми за практическо обучение по специалностите ни;
 4. Улесняване прехода на нашите ученици от училище към работното място и повишаване на успешната им реализация на трудовия пазар;
 5. Изграждане на стабилни партньорства между гимназията и работодателите в бранша.

За успешно завършено ще се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-малко от 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв.

Всеки ученик има право да се включи само веднъж в рамките на своето обучение в предвиденото практическо обучение в реална работна среда. В бюджета на проекта са заложени и средства за възнаграждение на наставници в училищата и от страна на работодателя.


За повече информация: към сайта на проекта
20 февруари 2013

ПРОЕКТ BG 051PO0001-3.3.07.0001 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА-СЛИВЕН

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"- съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката

Старт на проекта в гимназията : 18.02.2013 г.

Край на проекта: 31.10.2014 г.

Обхват: четиридесет ученика, от четири специалности:

 • Автотранспортна техника
 • Хладилна техника
 • Възобновяеми енергийни източници
 • Мебелно производство

ПАРТНЬОРИ:

"СЛИВЕН АУТО" ООД, "Евромебел" ООД, "ГАРАНТ – Б" ЕООД, "АУТО – ДГ" ООД, ЕТ "Тодор Тодоров-95", ЕТ-"БИС15 Иван Михайлов", ЕТ "Диан Парушев", "ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, "ЕНИГМА" ООД, "НЕВИЛС" ЕООД, "АЛАДИН" ЕООД, "ТОПЛОИНЖЕНЕРИНГ" ООД, "ПИТ СТОП", ЕТ "Борал 5М - Веселин Райчев"

Цел на проекта: Проектът съответства на стратегическата цел на Оперативната програма подобряване качеството на живот на хората в България чрез усъвършенстване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. Вписват се в целите на приоритетната ос 3 "Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието", като допълва и разширява действието на сега съществуващите в Република България политики за ученически практики. Професионалната гимназия и работодателите са изградили през годините успешни партньорства и реализирали добри практики, които ще бъдат включени при уточняването на правилата за реализиране на практическото обучение на учениците. Проектът имат за цел да привлече активното участие на бизнеса още в процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещите кадри, както и при обявяването на работни позиции и приемането на ученици.

Специфични цели на проекта "Ученически практики" за ПГМ – Сливен и избраните партньори: Включване на ученици от гимназията в практическо обучение по проекта, за:

 1. Подобряване на качеството на професионалното образование и обучение /ПОО/ в гимназията и улесняване на достъпа до практическо обучение на учениците ни;
 2. Предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за учениците ни;
 3. Активно включване на нашите бизнес партньори при разработване на програми за практическо обучение по специалностите ни;
 4. Улесняване прехода на нашите ученици от училище към работното място и повишаване на успешната им реализация на трудовия пазар;
 5. Изграждане на стабилни партньорства между гимназията и работодателите в бранша.
 6. Изграждане на стабилни партньорства между гимназията и работодателите в бранша.

За успешно завършено ще се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-малко от 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв.

Всеки ученик има право да се включи само веднъж в рамките на своето обучение в предвиденото практическо обучение в реална работна среда. В бюджета на проекта са заложени и средства за възнаграждение на наставници в училищата и от страна на работодателя.

За повече информация: към сайта на проекта
11 февруари 2013

Проект: Ученически практики

Одобрени позиции от работодател
21 януари 2013

ПРОЕКТ BG 051PO0001-3.3.07.0001 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА-СЛИВЕН

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"- съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Проект: Ученически практики

Обявени позиции

Професионална гимназия по механотехника – Сливен участва в изпълнението на ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обявени позиции до момента, за които могат да кандидатстват ученици от Професионална гимназия по механотехника – Сливен

Учениците от училището могат да кандидатстват за фирмите, регистрирали се в системата за професията, по която се обучават като подадат заявление за участие до директора на Професионална гимназия по механотехника – Сливен до 04.02.2013г.

За повече информация: към сайта на проекта
14 януари 2013

ПРОЕКТ BG 051PO0001-3.3.07.0001 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА-СЛИВЕН

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"- съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката

Старт на проекта в гимназията : февруари 2013 г.

Край на проекта: 31.10.2014 г.

Обхват: ученици от 9,10,11, и 12кл

Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

 • Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
 • Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
 • Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
 • Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
 • Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
 • Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

Компонент 1 "Ученически практики" обхваща всички училища от системата на професионалното образование и обучение. За успешно завършено се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-малко от 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв. Всеки ученик има право да се включи само веднъж в рамките на своето обучение в предвиденото практическо обучение в реална работна среда. Бюджетът на проект "Ученически практики" е 30 000 000 лева.


Кой може да кандидатства?

Да кандидатстват имат право всички ученици от училището навършили 16 години и не повече от 21г.


Кандидатстване ученици

За да намерят учениците, които да обучат в реална работна среда в своите фирми/организации, работодателите публикуват обявите си в системата. Училището посочва професиите, по които учениците могат да провеждат ученически практики. Учениците могат да кандидатстват за фирмите, регистрирали се в системата за професията, по която се обучават в училището.


Уважаеми работодатели

Проект "Ученически практики" предоставя чудесна възможност на Вас да използвате капацитета на млади и ентусиазирани хора, които да допринесат за дейността на Вашата компания и да обмените нови и свежи идеи, които да спомогнат за развитието Ви. Уеб-базираната информационна система http://praktiki.mon.bg/upraktiki/ осигурява възможност да изберете училищата и колежите от Вашия регион, с които да си сътрудничите и да изберете младите хора, от които действително се нуждаете.

Разчитаме на вашата активна позиция!

За да участвате, можете да се регистрирате в сайта на проекта http://praktiki.mon.bg

За участие в проекта имат право да се регистрират всички стопански и нестопански дружества, държавна и общинска администрация, държавни институции, търговски дружества, обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица, за да предоставят възможности за практики за ученици от професионалните училища. В бюджета на проекта са заложени и средства за възнаграждение на наставници в училищата и от страна на работодателя.

До момента са се регистрирали 3410 работодатели, от тях 1318 работодатели са публикували 1885 обяви за 9873 места.

За повече информация: към сайта на проекта


 

Copyright © 2008-2024 ПГ по Механотехника - СЛИВЕН | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев